Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola

Do podstawowych zadań Biura Kontroli, Analiz i Audytu Wewnętrznego w zakresie kontroli i analiz należy:

  1. przeprowadzanie i dokumentowanie procesu identyfikacji, analizy, zarządzania i monitorowania ryzyka w Powiecie i Starostwie;
  2. dokonywanie kontroli przestrzegania realizacji zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i strażach;
  3. przedstawianie Zarządowi do dnia 31 marca każdego roku sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej za rok poprzedni;
  4. opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli prowadzonych przez Biuro w jednostkach, o których mowa w pkt 2 oraz w innych podmiotach, które na podstawie odrębnych przepisów prawa podlegają kontroli przedstawicieli organów Powiatu i Starostwa;
  5. nadzorowanie realizacji wniosków i rekomendacji audytora po wykonaniu zadania oraz planu audytu.
  6. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami biura.

 

DOCXPlan kontroli Instytucjonalnej na rok 2020.docx (16,88KB)

DOCXSprawozdanie z realizacji kontroli zarządczej za rok 2020.docx (15,55KB)
XLSXZał. nr 1 do sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej za rok 2020.xlsx (16,03KB)
DOCXZał. nr 2 do sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej za rok 2020.docx (17,54KB)
DOCXZał. nr 3 do sprawozdania z realizacjo kontroli zarządczej za rok 2020.docx (21,34KB)