Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.12.2020r.

Imienne wykazy głosowań z XXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.12.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-30 o godz. 11:08:32, a zakończono o godz. 12:53:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/141/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/142/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/143/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/144/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/145/2020 w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXI/2020 z sesji odbytej w dniu 30.11.2020r. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik


Zakończono sesję (12:53:23)