Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 28.01.2021r.

Termin: 28.01.2021, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  DOCXSprawozdanie z realizacji Uchwał z XVIII sesji.docx

  PDFSprawozdanie z działaności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXIII sesję.pdf

 4. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.pdf

 5. 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2020 roku.

  PDFSprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2020r..pdf

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

   DOCXUzasadnienie do projektu Uchwały RP w sprawie zmian budżetu.docx

   PDFZał.1.pdf

   PDFZał.2.pdf

  2. b. w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień.

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień.pdf

 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXII z sesji z dnia 30.12.2020r.pdf

 9. 9. Zakończenie sesji.