Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 25.02.2021r.

Porządek XXIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 25.02.2021r.

Termin: 25.02.2021, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXIII sesji.pdf (157,10KB)

  PDFSprawozdanie z działaności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXIV sesję.pdf (105,63KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.pdf (221,40KB)

  2. b. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf (241,86KB)

  3. c. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu.pdf (192,71KB)

  4. d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (531,46KB)

   PDFUzasadnienia do projektu Uchwały.pdf (196,31KB)

   PDFZałącznik do projektu uchwały.pdf (270,91KB)

  5. e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (4,12MB)

 5. 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXIII.2021 z sesji odbytej w dniu 28.01.2021r.pdf (263,00KB)

 7. 7. Zakończenie sesji.