Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.02.2021r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (11:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porzædku obrad. (11:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(5):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIV/148/2021 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXIV/149/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIV/150/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu. (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Teresa Czaja, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIV/151/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIV/152/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIV/153/2021 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXIII.2021 z sesji odbytej w dniu 28.01.2021r. (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok