Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.03.2021r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(4):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/154/2021 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/155/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021- 2025 (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(3):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXV/156/2021 w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021-2025 (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały XXV/157/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/158/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Program Cyber. Mil z klasą” (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXV/159/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/160/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXIV/2021 z sesji odbytej w dniu 25.02.2021r. (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik