Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 29.04.2021r.

Termin: 29.04.2021, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXV sesji.pdf (165,41KB)

  PDFSprawozdanie z działaności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXVI sesję.pdf (163,98KB)

 4. 4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r._pdf.pdf (8,99MB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2021 r.

  PDFSprawozdanie z działalności PCPR w Oleśnie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2021 r..pdf (1,61MB)

 6. 6. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 r.

  PDFSprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.pdf (628,40KB)

 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19",

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup środków transportu specjalistycznego.pdf (219,33KB)

  2. b. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023.pdf (495,79KB)

  3. c. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030.pdf (860,66KB)

  4. d. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021.pdf (405,73KB)

  5. e. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (186,23KB)

  6. f. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf (187,65KB)

  7. g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (530,12KB)

   PDFUzasadnienie do projektu Uchwały.pdf (198,28KB)

   PDFZał.1.pdf (284,93KB)

   PDFZał.2.pdf (151,91KB)

 8. 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXV z sesji odbytej w dniu 25.03.2021r..pdf (300,23KB)

 10. 10. Zakończenie sesji.