Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXVI sesja Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.04.2021r.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy spolecznej powiatu oleskiego (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/161/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19", (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/162/2021 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023 (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/263/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030 (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/264/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021 (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/265/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/266/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/167/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVI/168/2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020 (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXV.2021 z sesji odbytej w dniu 25.03.2021r. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja