Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXVII sesj1 Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.05.2021r.

Termin: 27.05.2021, g. 12:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXVI sesji.pdf (163,98KB)

  PDFSprawozdanie z działaności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXVII sesję.pdf (73,04KB)

 4. 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.

  PDFRaport o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.pdf (955,90KB)

 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok.pdf (12,80MB)

  2. b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020.pdf (9,15MB)

  3. c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2020 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2020 rok.pdf (1,15MB)

  4. d. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.154.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku (PFRON).pdf (253,67KB)

  5. e. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno.pdf (954,25KB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/167/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.167.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 kwietnia 2021 roku.pdf (431,55KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XXVI.167.2021.pdf (425,33KB)

  7. g. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (556,69KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały RP w sprawie zmian budzetu.pdf (206,03KB)

   PDFZałącznik do projektu Uchwały.pdf (289,84KB)

  8. h. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.141.2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2020 roku (wpf).pdf (4,34MB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXVI.2021 z sesji odbytej w dniu 29.04.2021r.pdf (306,48KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.