Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Oleśnie na lata 2020 - 2021

Załącznik do zarządzenia Nr 5/2021

Starosty Oleskiego z dnia 16 marca 2021 roku

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM W OLEŚNIE NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Lp.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Starosta Oleski

Wydanie Zarządzenia przez Starostę Oleskiego

do 28.09. 2020r.

2.

Przygotowanie deklaracji dostępności na stronę www i BIP

Koordynator i Koordynator strony www i BIP

Opracowanie i zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie www i BIP zgodnie z ustawą

do 30.09.2020r.

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP i stronie www Powiatu Oleskiego informacji dotyczącej koordynatora ds. dostępności

do 20.09.2020r.

4.

Przeprowadzenie spotkań z naczelnikami wydziałów i pracownikami odpowiedzialnymi za publikowanie treści w BIP w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

Koordynator

Przekazanie informacji dot. powołanie koordynatora ds. dostępności w placówce. Przekazanie informacji o podstawowych zasadach tworzenia dostępnych dokumentów, filmów i zdjęć.

do 31.12.2020r.

5.

Audyt stanu obiektów Starostwa Powiatowego w Oleśnie pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Inwentaryzacja obiektów Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 28.02. 2021r.

6.

Audyt strony www i BIP pod kątem dostępności

Wydział informatyczny

Inwentaryzacja zasobów na www i BIP.

do 31.03. 2021r.

7.

Konsultacje wyników audytu architektonicznego i cyfrowego w zakresie sposobu ich wdrażania

Koordynator + zespół

Konsultacja wyników oraz określenie harmonogramu wdrażania i finansowania

do 31.03.2021r.

8.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 31.03. 2021r.

9.

Aktualizacja i uzupełnienie deklaracji dostępności na stronie www i BIP

Koordynator i Wydział informatyczny

Uzupełnienie, aktualizacja deklaracji dostępności raz na rok zgodnie z ustawą

do 31.03.2021r.

10.

Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Koordynator

Wypełnienie raportu za okres od 20.09.2019r. do 01.01.2021r. na portalu sprawozdawczym GUS raz na cztery lata zgodnie z ustawą

do 31.03.2021r.

11.

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno - komunikacyjne (techniczne i prawne)

Koordynator

Zebranie informacji nt. dostępu alternatywnego w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.

 

do 31.03.2021r.

12.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej,

− cyfrowej.

Monitorowanie działalności Starostwa w tym zakresie.

Koordynator

Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb:

− przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z urzędem,

− przyjmowanie uwag i propozycji pracowników starostwa,

− podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Na bieżąco

13.

Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami działającymi w powiecie oleskim.

Na bieżąco