Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.05.2021r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/169/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2020 (12:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/170/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2020 (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXVII/171/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2020 rok (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/172/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/173/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno (12:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXVII/174/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/167/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXVII/175/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXVII/176/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXVI/2021 z sesji odbytej w dniu 29.04.2021r. (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik