Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (PCPR) informuje, że Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt partnerski pn. Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Całkowity kosztu projektu wynosi: 2 110 076,25 zł., w tym dofinansowanie z EFS: 1 993 680,50 zł.
Termin realizacji projektu: od 15.06.2020r. do 31.12.2023r.
Partnerami projektu są:
 1. Gmina Skoroszyce –całkowite koszty zadań w projekcie: 208 729,48 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 187 746,10 ł
 2. Gmina Pawłowiczki – – całkowite koszty zadań w projekcie: 172 470,72 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 155 132,40 zł,
 3. Powiat Oleski – całkowite koszty zadań w projekcie: 72 016,36 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 68 557,91 zł,
 4. Powiat Prudnicki – całkowite koszty zadań w projekcie: 288 773,10 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 259 743,00 zł,
 5. Powiat Krapkowicki- całkowite koszty zadań w projekcie: 157 080,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 148 440,60 zł,
 6. Fundacja Szansa dla Niewidomych oddział Opole – całkowite koszty zadań w projekcie: 148 440,60 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 133 518,00 zł,
 7. Fundacja Kwitnące Talenty – całkowite koszty zadań w projekcie: 160 365,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 144 597,75 zł,
 8. Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu – całkowite koszty zadań w projekcie: 182 702,52 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 164 335,60 zł,
 9. Gmina Strzelce Opolskie – całkowite koszty zadań w projekcie: 51 975,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 46 750,00 zł.
Budżet Lidera projektu: 474 542,43 zł w tym dofinansowanie z EFS: 403 361,05 zł
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych  na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych na terenie województwa opolskiego.
Powiat Oleski będący partnerem powyższego projektu na realizatora zadań wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, które od dnia 1 czerwca 2021 roku:
 1. prowadzić będzie bezpłatną Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 2. udzielać będzie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych, starszych (niesamodzielnych) oraz opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,w tym: prawnego ( 4 godziny w miesiącu), psychologicznego (4 godziny w miesiącu) oraz w obszarze poruszania się po różnych systemach wsparcia (6 godzin w miesiącu).
Powyższe działania skierowane  są do mieszkańców Powiatu Oleskiego i realizowane w siedzibie PCPR w Oleśnie, przy ul. Konopnickiej 8.
Wypożyczalnia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Centrum, a poradnictwo specjalistyczne w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca od godziny w godzinach od 15.00 do 17.00 (prawne i psychologiczne), od 15.00 do 18.00 (w obszarze poruszania się po różnych systemach wsparcia).
Informacji na temat Projektu udzielają telefonicznie pod nr telefonu 34 350  5125 lub bezpośrednio pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w w/w formach zobowiązane są do przedłożenia:
 1. formularza rekrutacyjnego do Projektu ( załącznik nr 1),
 2. oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 2),
 3. wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych (załącznik nr
 4. upoważnienie (załącznik nr 4).
  Wzory druków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie i na stronie internetowej  szukaj pomocy  oraz biuletynu informacji publicznej

PDFdane uczestnika.pdf
PDFogłoszenie.pdf
PDFoswiadczenie.pdf
PDFupowaznienie.pdf
PDFwniosek.pdf

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Ten dokument powstał poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olesnie, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność.
Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 34 350 51 25 lub e-mail na adres:pcprol@interia.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.