Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (PCPR) informuje, że Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt partnerski pn. Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Całkowity kosztu projektu wynosi: 2 110 076,25 zł., w tym dofinansowanie z EFS: 1 993 680,50 zł.
Termin realizacji projektu: od 15.06.2020r. do 31.12.2023r.
Partnerami projektu są:
 1. Gmina Skoroszyce –całkowite koszty zadań w projekcie: 208 729,48 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 187 746,10 ł
 2. Gmina Pawłowiczki – – całkowite koszty zadań w projekcie: 172 470,72 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 155 132,40 zł,
 3. Powiat Oleski – całkowite koszty zadań w projekcie: 72 016,36 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 68 557,91 zł,
 4. Powiat Prudnicki – całkowite koszty zadań w projekcie: 288 773,10 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 259 743,00 zł,
 5. Powiat Krapkowicki- całkowite koszty zadań w projekcie: 157 080,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 148 440,60 zł,
 6. Fundacja Szansa dla Niewidomych oddział Opole – całkowite koszty zadań w projekcie: 148 440,60 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 133 518,00 zł,
 7. Fundacja Kwitnące Talenty – całkowite koszty zadań w projekcie: 160 365,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 144 597,75 zł,
 8. Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu – całkowite koszty zadań w projekcie: 182 702,52 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 164 335,60 zł,
 9. Gmina Strzelce Opolskie – całkowite koszty zadań w projekcie: 51 975,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 46 750,00 zł.
Budżet Lidera projektu: 474 542,43 zł w tym dofinansowanie z EFS: 403 361,05 zł
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych  na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych na terenie województwa opolskiego.
Powiat Oleski będący partnerem powyższego projektu na realizatora zadań wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, które od dnia 1 czerwca 2021 roku:
 1. prowadzić będzie bezpłatną Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 2. udzielać będzie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych, starszych (niesamodzielnych) oraz opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,w tym: prawnego ( 4 godziny w miesiącu), psychologicznego (4 godziny w miesiącu) oraz w obszarze poruszania się po różnych systemach wsparcia (6 godzin w miesiącu).
Powyższe działania skierowane  są do mieszkańców Powiatu Oleskiego i realizowane w siedzibie PCPR w Oleśnie, przy ul. Konopnickiej 8.
Wypożyczalnia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Centrum, a poradnictwo specjalistyczne w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca od godziny w godzinach od 15.00 do 17.00 (prawne i psychologiczne), od 15.00 do 18.00 (w obszarze poruszania się po różnych systemach wsparcia).
Informacji na temat Projektu udzielają telefonicznie pod nr telefonu 34 350  5125 lub bezpośrednio pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w w/w formach zobowiązane są do przedłożenia:
 1. formularza rekrutacyjnego do Projektu ( załącznik nr 1),
 2. oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 2),
 3. wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych (załącznik nr
 4. upoważnienie (załącznik nr 4).
  Wzory druków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie i na stronie internetowej  szukaj pomocy  oraz biuletynu informacji publicznej

PDFdane uczestnika.pdf (298,51KB)
PDFogłoszenie.pdf (196,10KB)
PDFoswiadczenie.pdf (259,14KB)
PDFupowaznienie.pdf (125,76KB)
PDFwniosek.pdf (214,94KB)

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Ten dokument powstał poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olesnie, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność.
Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 34 350 51 25 lub e-mail na adres:pcprol@interia.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.