Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 30.06.2021r.

Termin: 30.06.2021, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2.  Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2020 r.
 5.  Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 7.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok:
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok;
  c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2020 rok;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok;
  e) opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok;
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 9.  Wolne wnioski i interpelacje.
 10.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Zakończenie sesji.