Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Starosty Oleskiego o wydaniu decyzji nr 232-I/2021 z dnia 25.06.2021 r. o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury w tym urządzenia budowlanego – zbiornika skrzynek rozsączających wraz z rozbiórką istniejącego łącznika pomiędzy halami oraz przebudową niektórych przegród zewnętrznych w istniejących budynkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) informuję, że Starosta Oleski wydał w dniu 25 czerwca 2021 r. decyzję nr 232-I/2021 dla ORAS OLESNO Sp. z .o.o., o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury w tym urządzenia budowlanego – zbiornika skrzynek rozsączających wraz z rozbiórką istniejącego łącznika pomiędzy halami oraz  przebudową niektórych przegród zewnętrznych w istniejących budynkach w miejscowości Olesno przy ul. Leśnej, na działkach o nr ewid. gr. 509 i 510, jednostka ewidencyjna 160803_4 Olesno - miasto, obręb ewidencyjny 0068 Olesno, funkcja - produkcyjno-magazynowa w zabudowie  produkcyjno-usługowej, ramach inwestycji pn: ,,Rozbudowa zakładu ORAS OLESNO poprzez budowę: hali produkcyjno- magazynowej dla potrzeb galwanizerni z częścią socjalną, hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury”.

Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie w dniu 28 czerwca 2021 r. oraz dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu.

 

 

                                                                                        Z up. STAROSTY

                                                                                        inż. Grzegorz Dorynek

                                                                           Z-ca Naczelnika Wydziału Administracji

                                                                                   Architektoniczno-Budowlanej