Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2011

PDFHADAŚ_Elżbieta.pdf (558,85KB) - Starszy inpektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

PDFKUBICA_Ilona.pdf (711,27KB) - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

- p.o. Nadleśniczego - Nadleśnictwo Opole

- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

- Nadleśniczy - Nadleśnictwo Opole

- Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego

- Nadleśniczy - Nadleśnictwo Lubliniec

- Nadleśniczy - Nadleśnictwo Lubliniec - ostatnie oświadczenie

- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem

- Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

- Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

- Nadleśniczy - Nadleśnictwo Kluczbork

- Nadleśniczy - Nadleśnictwo Olesno

- Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

- Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

- Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

- Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

- Podisnpektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

- Naczelnik Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych