Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXIX sesja Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 15.07.2021r.

Termin: 15.07.2021, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXVIII sesji.pdf (66,57KB)

  PDFSprawozdanie z działaności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXIX sesję.pdf (151,50KB)

 4. 4. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego.

  PDFNadzór Wodny w Kępnie.pdf (1,36MB)

  PDFNadzór Wodny w Kluczborku.pdf (1,40MB)

  PDFNadzór Wodny w Kłobucku.pdf (1,74MB)

  PDFNadzór Wodny w Strzelcach Opolskich.pdf (1,76MB)

  PDFNadzór Wodny w Tarnowskich Górach.pdf (1,18MB)

  PDFNadzór Wodny w Wieluniu.pdf (1,47MB)

  DOCXInformacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.docx (14,07KB)

 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (793,88KB)

  2. b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (836,58KB)

  3. c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (660,27KB)

  4. d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.140.2020 z dnia 30.12.2020r..pdf (185,29KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały (budżet).pdf (168,15KB)

  5. e. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (550,51KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały.pdf (204,32KB)

   PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały.pdf (295,63KB)

   PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały.pdf (152,53KB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (4,22MB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXVIII.2021 z sesji odbytej w dniu 30.06.2021r..pdf (247,83KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.