Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Knieja – Zębowice w m. Zębowice

Wybór oferty - 7/TP/2021

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/TP/2021 z dnia 2021-08-05, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Knieja – Zębowice w m. Zębowice złożono 5 ważnych oferty. Wybrano ofertę firmy REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która została najwyżej oceniona.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert oraz punktację przyznaną za poszczególne kryteria oceny ofert:

 

Cena oferty

Punktacja

Długość gwarancji

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

190 650,00

55,97

72

40,00

95,97

REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

177 858,00

60,00

72

40,00

100,00

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

205 483,80

51,93

72

40,00

91,93

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

198 558,90

53,74

72

40,00

93,74

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

198 977,10

53,63

72

40,00

93,63

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców.

 

Informacja z otwarcia ofert - 7/TP/2021

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/TP/2021 z dnia 2021-08-05, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Knieja – Zębowice w m. Zębowice złożono następujące oferty:

 

Wartość oferty brutto [zł]

Długość gwarancji

[m-ce]

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

190 650,00

72

REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

177 858,00

72

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

205 483,80

72

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

198 558,90

72

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

198 977,10

72

 

Postępowanie na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Knieja – Zębowice w m. Zębowice

Strona postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c78914d-d1e4-4773-881e-52f135a86c2f

Ogłoszenie o zamówieniu

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d94c36-07de-e301-159b-820001d80fa5