Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Starosty Oleskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi dojazdowej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim - drogi gminnej nr 100844 O, na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+127,35 i na odcinku C-D od km 0+000 do km 0+154,51.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO

z dnia 13.08.2021 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Starosta Oleski zawiadamia

o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 26.07.2021 r. (data wpływu 28.07.2021 r.) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Sztajglika, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi dojazdowej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim  - drogi gminnej nr 100844 O, na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+127,35 i na odcinku C-D od km 0+000 do km 0+154,51.

Zgodnie z wnioskiem inwestycja obejmuje działki o nr ewidencyjnych: 564, 565, 566, 567, 395/2, 562/1 (562/3, 562/4), 355, arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna 160802_4 Gorzów Śląski – miasto, obręb ewidencyjny 0046 Gorzów Śląski.

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi w nawiasie numery działek po podziale)

Strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 (pokój nr 8), telefonicznie – tel. 34 3750621 wew. 552 lub drogą mailową: w godzinach pracy Starostwa w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.