Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na realizację zadania pn. • Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnica • Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie – Kucoby • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Łomnicka (Pyki)

Wybór oferty - 8/TP/2021

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/TP/2021 z dnia 2021-09-07, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadań pn.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnica
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie – Kucoby
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Łomnicka (Pyki)

złożono 7 ważnych oferty. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która została najwyżej oceniona.

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert oraz punktację przyznaną za poszczególne kryteria oceny ofert:

 

zbiorcze zestawienie ofert oraz punktację przyznaną za poszczególne kryteria oceny ofert:

 

Cena oferty

Punktacja

Długość gwarancji

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

303 207,30

60,00

72

40,00

100,00

REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

377 899,05

48,14

72

40,00

88,14

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

414 879,00

43,85

72

40,00

83,85

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

425 918,25

42,71

72

40,00

82,71

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

306 919,75

59,27

72

40,00

99,27

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul.Chopina 2, 42-700 Lubliniec

392 370,00

46,37

72

40,00

86,37

 PD TRAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1

411 004,50

44,26

72

40,00

84,26

 

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców.

 

Postępowanie na realizację zadania pn.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnica
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie – Kucoby
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Łomnicka (Pyki)

Strona postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a12c66f9-af84-4ebe-8e32-10e6da3288e5

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d963ba-1f2a-92e9-4dc8-c7000188961c