Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXX sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 15.09.2021r.

Termin: 15.09.2021, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXIX sesji.pdf (68,20KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXX sesję.pdf (182,10KB)

 4. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2021r..pdf (720,40KB)

  PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r..pdf (199,06KB)

  PDFInformacja o wykonaniu planów finansowych sp zoz za I półrocze 2021 r. (zestrawienie zbiorcze).pdf (171,34KB)

  PDFSprawozdanie z wykonania plan finansowego za I półrocze 2021r. PTUAiW w Oleśnie.pdf (57,52KB)

  PDFSprawozdanie z wykonania plan finansowego za I półrocze 2021r. SP ZOL w Dobrodzieniu.pdf (121,09KB)

  PDFSprawozdanie z wykonania plan finansowego za I półrocze 2021r. ZOZ w Oleśnie.pdf (178,83KB)

  PDFInformacja dla osób ze specjalnymi potrzebami.pdf (140,74KB)

 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028.pdf (2,46MB)

  2. b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.154.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku (PFRON).pdf (265,82KB)

  3. c. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.pdf (561,01KB)

  4. d. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf (526,68KB)

   PDFUzasadanienie do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (196,80KB)

   PDFZał. do projektu Uchwały.pdf (280,78KB)

  5. e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sporawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (4,47MB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXIX.2021 z sesji odbytrej w dniu 15.07.2021r..pdf (274,34KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.