Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 15.09.2021r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(5):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/190/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028 (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Henryk Zug, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXV.154.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Henryk Zug, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/191/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/192/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXX/193/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXX/194/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXIX/2021 z sesji odbytej w dniu 15.07.2021r. (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn