Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Starosty Oleskiego z dnia 1 października 2021r.

Starosta Oleski, w związku z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zamieszczonymi w piśmie z dnia 26 lipca 2021r.,  informuje wykonawców prac geodezyjnych, że  w dniach od 4 do 15 października 2021 r. nastąpi zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020 r., dla których upłynął wskazany w zgłoszeniu przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych.

Ponadto Starosta Oleski informuje, że:

  • zgodnie  z art.10 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.782) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych wszczętych i niezakończonych przed 31 lipca 2020 r. odbywa się na zasadach dotychczasowych,
  • zgodnie z art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2020 r. poz.2052 ze zm.)[..kto wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, (…) podlega karze grzywny].

Z rejestru prac geodezyjnych prowadzonego przez Starostę Oleskiego wynika, że dla 988 prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. upłynął  przewidywany termin ich wykonania.

Brak informacji zwrotnej do dnia 8 października 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonywania prac.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji należy ten fakt zgłosić do dnia 8 października 2021 r. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oleśnie.

Jednocześnie Starosta Oleski zachęca wszystkich wykonawców prac geodezyjnych do opracowywania wyników zrealizowanych prac geodezyjnych w formie elektronicznego operatu technicznego, przekazywanego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informując, że z dniem 1 stycznia 2022 r. jedynie taka forma operatu będzie dopuszczalna do stosowania.

Mariusz Chlebowski Geodeta Powiatowy