Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na realizację zadania pn. Budowa przejść dla pieszych w miejscowościach Bugaj, Kościeliska i Szemrowice

Wybór oferty - 9/TP/2021

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 9/TP/2021 z dnia 2021-11-23, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadań pn.

  • Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O w m. Bugaj, polegająca na budowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną
  • Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O w m. Kościeliska polegająca na budowie przejścia dla pieszych obok budynku szkolnego
  • Zadanie 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w m. Szemrowice, polegająca na budowie przejścia dla pieszych obok szkoły

złożono po 2 ważne oferty. Dla wszystkich zadań wybrano oferty firmy REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26 które zostały najwyżej ocenione.

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert oraz punktację przyznaną za poszczególne kryteria oceny ofert:

 

  • Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O w m. Bugaj

 

Cena oferty

[zł]

Punktacja

Gwarancja

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

REMOST 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

290 404,67

60,00

72

40,00

100,00

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

397 195,24

43,87

72

40,00

83,87

  • Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O w m. Kościeliska

 

Cena oferty

[zł]

Punktacja

Gwarancja

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

REMOST 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

54 977,93

60,00

72,00

40,00

100,00

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

61 183,51

53,91

72,00

40,00

93,91

  • Zadanie 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w m. Szemrowice

 

Cena oferty

[zł]

Punktacja

Gwarancja

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

REMOST 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

80 114,03

60,00

72

40,00

100,00

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

102 658,40

46,82

72

40,00

86,82

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców.

 

Postępowanie na realizację zadań pn.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O w m. Bugaj, polegająca na budowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O w m. Kościeliska polegająca na budowie przejścia dla pieszych obok budynku szkolnego
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w m. Szemrowice, polegająca na budowie przejścia dla pieszych obok szkoły

Strona postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e474b71-a871-4b5d-bd86-bea2d80ae64f

Ogłoszenie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08d992c6-9dac-b633-3743-fe00016fd28c