Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O w m. Turza, polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły

Olesno, 2021-11-26

 

Unieważnienie postępowania 10/TP/2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. zwanej dalej ustawą, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia nr 10/TP/2021 z dnia 2020-11-22 prowadzone w trybie podstawowym na Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O w m. Turza, polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 96 000 zł.

 

 

Informacja z otwarcia ofert - 10/TP/2021

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/TP/2021 z dnia 2021-11-22, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O w m. Turza, polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły złożono następujące oferty:

 

Wartość oferty brutto [zł]

Długość gwarancji

[m-ce]

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

215 344,41

72

REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

182 975,62

72

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

191 494,71

72

 

 

Postępowanie na realizację zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O w m. Turza, polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły

Strona postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9d17e01f-82fe-49be-8149-dcb21a91d70d

Ogłoszenie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9a044-c53b-ba16-f820-690001db3178