Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 25.11.2021r.

Termin: 25.11.2021, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXXI sesji.pdf (66,23KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXXII sesję.pdf (157,32KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2022r..pdf (399,70KB)

  2. b. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (307,71KB)

  3. c. w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019-2020,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2019-2020.pdf (1,91MB)

  4. d. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego.pdf (355,06KB)

  5. e. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (571,63KB)

   PDFUzasadnienie do projektu Uchwały.pdf (302,52KB)

   PDFZałącznik do projektu Uchwały.pdf (298,21KB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (4,11MB)

 5. 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXXI.2021 z sesji odbytej w dniu 28.10.2021r..pdf (277,52KB)

 7. 7. Zakończenie sesji.