Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.11.2021r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie uzupełnienia porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej" (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roland Fabianek, Sylwia Kus, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/199/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/200/2021 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 – 2020 (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/201/2021 uchwalenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019-2020 (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/202/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Henryk Zug, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/203/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXII/204/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXXII/205/2021 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorząd Ziemi Oleskiej" (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXI/2021 z dnia 28.10.2021r. (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(4):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja