Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego - numer postępowania ZSEiO.26.1.2021.                                                                                          Zamówienie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.)- wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000 zł na:

Dostawę węgla typu ekogroszek z dowozem do kotłowni Zespołu szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

    Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie oraz Komisja przetargowa powołana zarządzeniem dyrektora nr 341 z dnia 22.11.2021 r. informują, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, które wpłynęły do 03.12.2021 r. do godz. 1030:

  1. USŁUGI TRANSPORTOWE Joachim Poremba, Świercze, ul. Częstochowska 1, 46-300 Olesno
  2. „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLESPOL” Sp. z o.o., ul. Sądowa 19, 46-300 Olesno 
  4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3,44-145 Pilchowice

 

                I.   Zgodnie z kryterium oceny ofert jakim była najniższa cena wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto -975,00 zł

Cena brutto –1199,25 zł

 

               II. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Dostawców.  

               III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.       

 

 

Podpisy członków Komisji przetargowej:

  1. Przewodnicząca – Julia Hołek ……………………
  2. Członek – Grażyna Brodacka ………………….
  3. Członek – Monika Zagrobelna …………………
  4. Członek – Edmund Miglus ……………………..

                                                                                                          …………………………..

                                                                                                               ( podpis dyrektora )

                                                              

 

Olesno, dnia 06.12.2021 r.

 

W załączeniu: Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert           

 BMPzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.BMP (474,36KB)

BMPstreszczenie oceny i porównania złożonych ofert.BMP (474,36KB)