Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Oleskiego o wydaniu decyzji nr 449-I/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) informuję, że Starosta Oleski wydał w dniu 16 grudnia 2021 r. decyzję nr 449-I/2021 dla DAWSTAR Sp. z o.o., o pozwoleniu budowę hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową
i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Olesno przy ul. Leśnej, działkach o nr ewid. gr. 211/8, 211/9, jednostka ewidencyjna 160803_4 Olesno – miasto, obręb ewidencyjny 0068 Olesno, funkcja produkcyjna, rodzaj zabudowy – produkcyjno-usługowa.

Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie w dniu 23 grudnia 2021 r. oraz dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym
w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu.

 

 

                                                                                              z up. STAROSTY

                                                                                        mgr inż. Grażyna Karpińska

                                                                                 Naczelnik Wydziału Administracji

                                                                                   Architektoniczno-Budowlanej