Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXXIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.12.2021r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku sesji o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/206/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/207/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady w Oleśnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/208/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/209/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/210/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość w sprawie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przedmość (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/211/2021 w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 O (od byłej RSP Żytniów w kierunku Cieciułowa) w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1922 O w miejscowości Żytniów na odcinku Żytniów nr 1 (od byłej RSP Żytniów) w kierunku Cieciułowa (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr XXXIII/212/2021 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025” (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII/213/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII/214/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2022 roku (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/215/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIII/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy, której przedmiotem jest lokal mieszkalny, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie poparcia Apelu z dnia 21 grudnia 2021 roku Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia subwencji oświatowejna edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXII/2021 z sesji odbytej w dniu 25.11.2021r. (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Sylwia Kus
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik