Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa

OGŁOSZENIE

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w Oleśnie

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2021.1119 z późn. zm).

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :.

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa,  posiadającego doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi  pacjentom Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie polegających na świadczeniu:
  • psychoterapii grupowej „Grupa Rozwoju Osobistego” dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
  • terapii dla ofiar i sprawców przemocy,
  • terapii dla DDA,
  • zajęcia dla rodziców z problemem alkoholowym
  • terapii grupowej  ( grupa wsparcia, grupa wprowadzania konstruktywnych zmian, budowanie poczucia własnej wartości, nauka zachowań asertywnych) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w siedzibie Przychodni, w Oleśnie, ul. Krasickiego 22 - tel./fax, 34 3584090.  Umowa na w/w świadczenia zawarta będzie na czas od 26.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22

 do 25.01.2022 r. do godz. 13.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25.01.2022 r. o godz. 13.30 w siedzibie Przychodni.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.