Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20.01.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(5):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podęcia Uchwały Nr XXXIV/218/2022 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” (10:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie uzupełnienia projektu Uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” o zapisy w paragrafie 1 pkt.1) Pan Roland Fabianek Starosta Oleski i pkt.2) Pan Stanisław Belka Wicestarosta (10:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIV/219/2022 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” (10:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Sylwestrowi Lewickiemu Burmistrzowi Olesna do złożenia Wojewodzie Opolskiemu informacji o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządu Ziemi Oleskiej". (10:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXIII.2021 z dnia 30.12.2021r. (10:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Henryk Zug