Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXXV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 3.02.2022r.

Termin: 03.02.2022, g. 10:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXXIII i XXXIV sesji.pdf (128,94KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXXV sesję.pdf (215,26KB)

 4. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.

  PDFSprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok.pdf (56,76KB)

 5. 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2021 roku.

  PDFSprawozdanie z działalności KBiP na terenie powiatu oleskiego w 2021r.pdf (107,00KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przekazania do MON w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZSEiO w Oleśnie.pdf (353,68KB)

  2. b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (979,48KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały.pdf (276,30KB)

   PDFZał. do projektu uchwały.pdf (373,41KB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (4,19MB)

 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXXIV.2022 z sesji odbytej w dniu 20.01.2022r..pdf (263,49KB)

 9. 9. Zakończenie sesji.