Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXXV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 3.02.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad (10:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/220/2022 w sprawie przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, (10:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/221/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXV/222/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXIV/2022 z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 20.01.2022r. (10:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roland Fabianek