Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na realizację zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów

Olesno, 2022-04-01

Wybór oferty - 1/TP/2022

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/TP/2022 z dnia 2022-03-17, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów złożono po 4  ważne oferty. Dla wszystkich zadań wybrano oferty firmy REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26 które zostały najwyżej ocenione.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert oraz punktację przyznaną za poszczególne kryteria oceny ofert:

Zadanie 1: Budowa chodnika w m. Radłów

 

Cena oferty

[zł]

Punktacja

Gwarancja

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

575 149,19 zł

43,13

72

40,00

83,13

REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

413 416,14 zł

60,00

72

40,00

100,00

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

463 049,12 zł

53,57

72

40,00

93,57

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

544 502,64 zł

45,56

72

40,00

85,56

Zadanie 2: Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Psurów      

 

Cena oferty

[zł]

Punktacja

Gwarancja

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 646 938,32 zł

37,92

72

40,00

77,92

REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

1 040 903,87 zł

60,00

72

40,00

100,00

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

1 410 537,74 zł

44,28

72

40,00

84,28

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

1 576 700,04 zł

39,61

72

40,00

79,61

Zadanie 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1922 O (Żytniów – Cieciułów – DK43) i 1920 O (Kościeliska – Jelonki – Żytniów)     

 

Cena oferty

[zł]

Punktacja

Gwarancja

[m-ce]

Punktacja

RAZEM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

4 632 545,09 zł

35,78

72

40,00

75,78

REMOST  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

2 762 669,94 zł

60,00

72

40,00

100,00

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

4 712 095,04 zł

35,18

72

40,00

75,18

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

3 877 990,21 zł

42,74

72

40,00

82,74

Z postępowania  została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oferta firmy ADAMIETZ Sp. z o.o. Siedziba ul. Braci Prankel 1, Strzelce Opolskie.

Powodem odrzucenia jest brak w ofercie kosztorysów ofertowych, czyli treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia – nie jest spełniony wymóg zawarty w punkcie 16 specyfikacji warunków zamówienia, który mówi że „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców.

 

 

Postępowanie na realizację zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów

Strona postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d83d22b1-bae0-4a57-b0ad-f0824bbc1ccb

Ogłoszenie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000068047%2F01