Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXXVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 10.03.2022r.

Termin: 10.03.2022, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXXV sesji.pdf (117,53KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXXVI sesję.pdf (225,29KB)

 4. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.pdf (188,04KB)

 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,

   PDFProjekr Uchwały RP w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku (kwalifikacja wojskowa).pdf (245,74KB)

  2. b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022.pdf (377,85KB)

  3. c. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok.pdf (384,36KB)

  4. d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (570,48KB)

   PDFUzasadnienie do projektu Uchwały.pdf (202,42KB)

   PDFZał.1.pdf (284,24KB)

   PDFZał.2.pdf (146,51KB)

  5. e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (4,20MB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXXV.2022 z sesji odbytej w dniu 03.02.2022r..pdf (270,74KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.