Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 31.03.2022r.

Termin: 31.03.2022, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXXVI sesji.pdf (118,38KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXXVII sesję.pdf (205,09KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina.pdf (184,50KB)

   PDFUzasadnienie.pdf (170,81KB)

  2. b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (501,87KB)

   PDFZałącznik do projektu Uchwały.pdf (146,18KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały.pdf (186,84KB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (4,35MB)

 5. 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXXVI.2022 z sesji odbytej w dniu 10.03.2022r..pdf (291,07KB)

 7. 7. Zakończenie sesji.