Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXXVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 10.03.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/223/2022 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/224/2022 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022 (11:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/225/2022 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/226/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/227/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXV/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Henryk Zug, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik