Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XXXIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 28.04.2022r.

Termin: 28.04.2022, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXXVII i XXXVII sesji.pdf (132,77KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXXIX sesję.pdf (211,66KB)

 4. 4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r..pdf (2,33MB)

 5. 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2021.

  PDFOcena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2021 (2).pdf (1,10MB)

 6. 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy na 2022 r.

  PDFSprawozdanie z działalności PCPR za 2021r.pdf (2,56MB)

 7. 7. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2021 r.

  PDFSprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy za 2021 r.pdf (711,08KB)

 8. 8. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021.pdf (1,36MB)

  2. b. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w prawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (521,26KB)

   PDFUzasadnienia do projektu Uchwały.pdf (190,57KB)

   PDFZałącznik do projektu Uchwały.pdf (148,59KB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (4,28MB)

 9. 9. Wolne wnioski i interpelacje.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXXVII.2022 z sesji odbytej w dniu 31.03.2022r..pdf (274,90KB)

  PDFProtokół Nr XXXVIII.2022 z sesji odbytej w dniu 13.04.2022r..pdf (260,09KB)

 11. 11. Zakończenie sesji.