Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXXVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31.03.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk – Ukraina (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII/228/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina, (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXXVII/229/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXXVII/230/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXVI/2022 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 10 marca 2022r. (11:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik