Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XXXIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.04.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porzadku obrad (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/234/2022 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021 (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/235/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (11:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Roland Fabianek, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX/236/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXVII/2022 z sesji odbytej w dniu 31.03.2022r. (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXVIII/2022 z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 13.04.2022r. (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch