Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XL sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 26.05.2022r.

Termin: 26.05.2022, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXXIX sesji.pdf (116,13KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XL sesję.pdf (213,24KB)

 4. 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok.

  PDFRaport o stanie powiatu za 2021.pdf (1,14MB)

 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za 20221r..pdf (12,96MB)

  2. b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021.pdf (10,42MB)

  3. c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2021 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za 2021 rok.pdf (1,52MB)

  4. d. w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (247,42KB)

   PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego Wydziału Polityki Społecznej o wynikach kontroli w PCPR w Oleśnie.pdf (785,93KB)

  5. e. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,09MB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (4,43MB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XXXIX.2022 z sesji odbytej w dniu 28.04.2022r..pdf (283,26KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.