Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XL sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 26.05.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/237/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2021 (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/238/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2021 (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjecia Uchwały Nr XL/239/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2021 rok (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/240/2022 w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/241/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Henryk Zug, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL/242/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji odbytej w dniu 28.04.2022r. (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja