Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 28.06.2022r.

Termin: 28.06.2022, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XL sesji.pdf (121,07KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLI sesję.pdf (211,92KB)

 4. 4. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2021 rok.

  PDFRaport o stanie Powiatu Oleskiego za 2021r.pdf (1,14MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

  PDFProjekt uchwały RP w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (152,24KB)

 6. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok:
  1. a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok,

   PDFBilans jednostki 2021.pdf (255,56KB)

   PDFBilans z wykonania budżetu 2021.pdf (220,93KB)

   PDFInformacja dodatkowa za 2021r..pdf (976,96KB)

   PDFRachunek zysków i strat 2021.pdf (228,10KB)

   PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2021.pdf (214,17KB)

  2. b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok,

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021rok.pdf (406,18KB)

   PDFPismo do RIO w Opolu w sprawie uzupełnienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r..pdf (299,07KB)

   PDFSprawozdania roczne z wykonania planów finansowych sp zoz za 2021r..pdf (930,76KB)

  3. c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2021 rok,

   PDFInformacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2021r..pdf (162,02KB)

  4. d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok,

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r..pdf (296,07KB)

  5. e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok,

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej Nr 7.2022 z dnia 2.06.2022r.pdf (75,85KB)

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej Nr 8.2022 z dnia 2.06.2022r.pdf (73,76KB)

  6. f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (350,75KB)

  7. g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok.pdf (155,50KB)

  8. h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (156,32KB)

 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.147.09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009r..pdf (244,88KB)

  2. b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (982,26KB)

  3. c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (931,74KB)

  4. d. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (1,95MB)

  5. e. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,10MB)

  6. f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (4,45MB)

 8. 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XL.2022 z sesji odbytej w dniu 26.05.2022r..pdf (294,11KB)

 10. 10. Zakończenie sesji.