Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 8.09.2022r.

Termin: 08.09.2022, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLI sesji.pdf (122,63KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLII sesję.pdf (244,02KB)

 4. 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2021r.

  PDFSprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za rok 2021.pdf (1,27MB)

 5. 5. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie powiatu oleskiego.

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego w Kępnie.pdf (2,45MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego w Kluczborku.pdf (1,96MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego w Kłobucku.pdf (1,51MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich.pdf (2,81MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach.pdf (1,50MB)

  PDFSprawozdanie Nadzoru Wodnego w Wieluniu.pdf (1,46MB)

 6. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2022r.pdf (1,62MB)

  PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.pdf (298,39KB)

  PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.pdf (298,39KB)

 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.225.2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10.03.2022r. (PFRON).pdf (302,03KB)

  2. b. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.160.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 r..pdf (250,70KB)

   PDFOpinie związków zawodowych.pdf (1,04MB)

  3. c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,09MB)

  4. d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały RP w Oleśnie N XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (4,51MB)

 8. 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLI.2022 z sesji odbytej w dniu 28.06.2022r..pdf (322,32KB)

 10. 10. Zakończenie sesji.