Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 8.09.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie o uzupełnienie porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (11:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/252/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2022 rok (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/253/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/254/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/255/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLII/256/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLI/2022 z sesji odbytej w dniu 28.06.2022r. (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja