Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLI sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.06.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(4):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Damian Hutsch

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/243/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/244/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/245/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/246/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/247/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/248/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podęcia Uchwały Nr XLI/249/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/250/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sylwia Kus, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI/251/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032 (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sylwia Kus, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XL/2022 z dnia 26 maja 2022r. (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja