Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na dostawę soli drogowej typ DR w ilości 200 do 400 ton

Unieważnienie postępowania 4/TP/2022

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. zwanej dalej ustawą, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia nr 4/TP/2022 z dnia 2022-09-28 prowadzone w trybie podstawowym na dostawę soli drogowej typ DR w ilości 200 do 400 ton.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 600 zł/tonę.

 

Informacja z otwarcia ofert - 4/TP/2022

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/TP/2022 z dnia 2022-09-29, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Postępowanie na dostawę soli drogowej typ DR w ilości 200 do 400 ton złożono jedną ofertę:

 

 

Cena jednostkowa brutto

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

 861,00 zł/tonę

 

Postępowanie na dostawę soli drogowej typ DR w ilości 200 do 400 ton

Strona postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2beaba17-8742-4b4c-a537-5d8709cc1ca6

Ogłoszenie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000354037%2F01