Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.10.2022r.

Termin: 27.10.2022, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XLII sesji.pdf (120,48KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XLIII sesję.pdf (159,33KB)

 4. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2021/2022.

  PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021.2022.pdf (4,66MB)

 5. 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.

  PDFAnaliza Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Oleśnie złożonych za 2021 rok.pdf (175,92KB)

  PDFAnaliza Starosty Oleskiego oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu Sekretarza Skarbnika kierowników jednostek i osób wydających decyzje złożonych za 2021r.pdf (395,96KB)

  PDFAnaliza Wojewody Opolskiego oświadczeń majątkowych Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Oleskiego złożonych za 2021r.pdf (97,57KB)

  PDFInformacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.pdf (140,59KB)

 6. 6. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na 2023 r.pdf (543,30KB)

  2. b. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (2,50MB)

  3. c. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1 015,54KB)

  4. d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028.
 7. 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XLII.2022 z sesji odbytej w dniu 8.09.2022r.pdf (294,98KB)

 9. 9. Zakończenie sesji.