Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XLIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.10.2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/257/2022 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XLIII/258/2022 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/259/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII/260/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2028 (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLII/2022 z sesji odbytej w dniu 8 września 2022 roku (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja